Què oferim?

Implicatia és coneguda pels seus cursos i conferències relacionades amb el món de les reunions. A més compta també amb grans especialistes en altres habilitats o competències.

Optimització de reunions presencials i online

Kit complet de tècniques i eines per passar de reunir-se a REUNIR.
Eines personalitzades per millorar i treure profit de les reunions d'equip.

Per què aquest curs? >

Habilitats comunicatives per obtenir resultats

Com reaprendre a comunicar per canviar reaccions i relacions?.

Per què aquest curs? >

Rol directiu a través d'un joc

L'experiència vivencial en formació portada a l'extrem. Del curs que conté un joc, passem a el joc que conté un curs.

Per que joc-curs? >

Gestió de conflictes

No hi ha lideratge sense la capacitat de gestionar un conflicte constructivament.

Per què aquest curs? >

Pensament crític i presa de decisions

Ets conscient dels teus biaixos i com influeixen en les teves decisions?

Per què aquest curs? >

Reconeixement i gestió d'emocions

El paper de les emocions pròpies i alienes en la millora de les relacions interpersonals.

Per què aquest curs? >

Treball en equip

El pas de coincident laboral a membre d'un equip.

¿Per què aquest curs?

· Perquè una organització que no consciencia ni motiva les persones perquè s'adhereixin i aportin a l'equip, no té futur.

· Perquè no sempre estan clars els valors i habilitats requerides per un bon treball en equip.

· Perquè és un exercici fonamental analitzar i detectar les nostres fortaleses i els nostres punts de millora com a membres d'un equip.

· Perquè se'ns omple la boca parlant d'equips i de vegades no passem de coincidents laborals.

Presentacions breus d'impacte

Més enllà de l'elevator pitch.

Per què aquest curs? >

Contacta amb nosaltres

TOP