Què oferim?

Implicatia és coneguda pels seus cursos i conferències relacionades amb el món de les reunions. A més compta també amb grans especialistes en altres habilitats o competències.

Optimització de reunions presencials i online

Kit complet de tècniques i eines per passar de reunir-se a REUNIR.
Eines personalitzades per millorar i treure profit de les reunions d'equip.

Per què aquest curs? >

Habilitats comunicatives per obtenir resultats

Com reaprendre a comunicar per canviar reaccions i relacions?

Per què aquest curs? >

Rol directiu a través d'un joc

L'experiència vivencial en formació portada a l'extrem. Del curs que conté un joc, passem a el joc que conté un curs.

¿Per què joc-curs?

Perquè l'aproximació al paper directiu des de l'experiència vivencial facilita un vincle entre els participants, les competències a desenvolupar i els coneixements a adquirir summament impactant. Permet, a més, trobar clares connexions entre el que succeeix en el joc i la mateixa realitat quotidiana i afavoreix l'autoanàlisi d'àrees fortes i punts de millora en l'exercici del seu estil personal de management.

Comptem amb la col·laboració de Fede Nieto, formador escriptor i fotògraf que li dóna un toc únic a l'experiència.

Gestió de conflictes

No hi ha lideratge sense la capacitat de gestionar un conflicte constructivament.

Per què aquest curs? >

Pensament crític i presa de decisions

Ets conscient dels teus biaixos i com influeixen en les teves decisions?

Per què aquest curs? >

Reconeixement i gestió d'emocions

El paper de les emocions pròpies i alienes en la millora de les relacions interpersonals

Per què aquest curs? >

Treball en equip

El pas de coincident laboral a membre d'un equip.

Per què aquest curs? >

Presentacions breus d'impacte

Més enllà de l'elevator pitch.

Per què aquest curs? >

Contacta amb nosaltres

TOP