Què oferim?

Implicatia és coneguda pels seus cursos i conferències relacionades amb el món de les reunions. A més compta també amb grans especialistes en altres habilitats o competències.

Optimització de reunions presencials i online

Kit complet de tècniques i eines per passar de reunir-se a REUNIR.
Eines personalitzades per millorar i treure profit de les reunions d'equip.

Per què aquest curs? >

Habilitats comunicatives per obtenir resultats

Com reaprendre a comunicar per canviar reaccions i relacions?

Per què aquest curs? >

Rol directiu a través d'un joc

L'experiència vivencial en formació portada a l'extrem. Del curs que conté un joc, passem a el joc que conté un curs.

Per què joc-curs? >

Gestió de conflictes

No hi ha lideratge sense la capacitat de gestionar un conflicte constructivament.

Per què aquest curs? >

Pensament crític i presa de decisions

Ets conscient dels teus biaixos i com influeixen en les teves decisions?.

Per què aquest curs? >

Reconeixement i gestió d'emocions

El paper de les emocions pròpies i alienes en la millora de les relacions interpersonals.

¿Per què aquest curs?

· Perquè és vital conèixer eines per prendre consciència de les nostres emocions, comprendre els sentiments dels altres i tolerar les pressions i frustracions de la vida quotidiana.

· Perquè aquesta bona gestió de les emocions permet millorar la nostra relació amb els altres, desenvolupant la nostra capacitat de treballar en equip i adoptar una actitud empàtica i social, que ens brindarà més possibilitats de desenvolupament professional i personal.

Treball en equip

El pas de coincident laboral a membre d'un equip.

Per què aquest curs? >

Presentacions breus d'impacte

Més enllà de l'elevator pitch.

Per què aquest curs? >

Contacta amb nosaltres

TOP