Què oferim?

Implicatia és coneguda pels seus cursos i conferències relacionades amb el món de les reunions. A més compta també amb grans especialistes en altres habilitats o competències.

Optimització de reunions presencials i online

Kit complet de tècniques i eines per passar de reunir-se a REUNIR.
Eines personalitzades per millorar i treure profit de les reunions d'equip.

¿Per què aquest curs?

· Perquè les reunions són una eina indispensable per gestionar equips de treball.

· Perquè tot i ser un tema fonamental, és encara una "assignatura pendent" de les organitzacions del nostre país.

· Perquè una de les principals insatisfaccions dels treballadors fa referència a la quantitat i forma de les reunions... El que repercuteix en la seva motivació i en la consecució dels objectius.

· Perquè és una matèria que es "frega" en alguns cursos d'habilitats directives o de gestió del temps, però és tractat des d'una òptica poc pragmàtica i sense oferir "eines concretes" i en conseqüència, cal un nou enfocament.

Encara que gestionis bé els temps de les teves reunions, aquestes siguin estructurades i no perdis el focus... Verifica si el curs d'Optimització de reunions et pot igualment ser útil.

Habilitats comunicatives per obtenir resultats

Com reaprendre a comunicar per canviar reaccions i relacions?

¿Por qué este curso? >

Rol directiu a través d'un joc

L'experiència vivencial en formació portada a l'extrem. Del curs que conté un joc, passem a el joc que conté un curs.

Per què joc-curs >

Gestió de conflictes

No hi ha lideratge sense la capacitat de gestionar un conflicte constructivament.

Per què aquest curs? >

Pensament crític i presa de decisions

Ets conscient dels teus biaixos i com influeixen en les teves decisions?

Per què aquest curs? >

Reconeixement i gestió d'emocions

El paper de les emocions pròpies i alienes en la millora de les relacions interpersonals.

Per què aquest curs? >

Treball en equip

El pas de coincident laboral a membre d'un equip.

Per què aquest curs? >

Presentacions breus d'impacte

Més enllà de l'elevator pitch.

Per què aquest curs? >

Contacta amb nosaltres

TOP