Què oferim?

Implicatia és coneguda pels seus cursos i conferències relacionades amb el món de les reunions. A més compta també amb grans especialistes en altres habilitats o competències.

Optimització de reunions presencials i online

Kit complet de tècniques i eines per passar de reunir-se a REUNIR.
Eines personalitzades per millorar i treure profit de les reunions d'equip.

Per què aquest curs? >

Habilitats comunicatives per obtenir resultats

Com reaprendre a comunicar per canviar reaccions i relacions?.

Per què aquest curs? >

Rol directiu a través d'un joc

L'experiència vivencial en formació portada a l'extrem. Del curs que conté un joc, passem a el joc que conté un curs.

Per què joc-curs? >

Gestió de conflictes

No hi ha lideratge sense la capacitat de gestionar un conflicte constructivament.

¿Per què aquest curs?

· Per detectar com percebem cada conflicte, com reaccionem i com això ens afecta.

· Per decidir quins mètodes podem utilitzar i quins abandonar.

· Per analitzar de manera pragmàtica dels aspectes relacionals que intervenen en aquestes situacions.

· Perquè convé descobrir com la millora de la nostra capacitat d'influència pot ajudar-nos en la resolució i gestió d'aquests conflictes.

Pensament crític i presa de decisions

Ets conscient dels teus biaixos i com influeixen en les teves decisions?

Pper què aquest curs? >

Reconeixement i gestió d'emocions

El paper de les emocions pròpies i alienes en la millora de les relacions interpersonals.

Per què aquest curs? >

Treball en equip

El pas de coincident laboral a membre d'un equip.

Per què aquest curs? >

Presentacions breus d'impacte

Més enllà de l'elevator pitch.

Per què aquest curs? >

Contacta amb nosaltres

TOP